RACB LICENTIE

01 | UW VERZOEK

GEKOZEN VERGUNNING(*)
Invalid Input

02 | GEGEVENS

NAAM(*)
Invalid Input

VOORNAAM(*)
Invalid Input

AANSPREEKTITEL(*)
Invalid Input

GEBOORTEDATUM(*)
Invalid Input

OPGELET : Indien je minderjarig bent, zullen wij u per mail een bevestiging vragen van een ouderlijke toestemming. Gelieve ons het origineel document te bezorgen.

ADRES(*)
Invalid Input

(*)
Invalid Input

BUS
Invalid Input

POSTCODE
Invalid Input

STAD
Invalid Input

LAND(*)
Invalid Input

NATIONALITEIT(*)
Invalid Input

OPGELET : Indien je geen Belg bent, dien je verplicht in België een adres te hebben. In dat geval, vragen wij u om een bewijs voor te leggen dat u wel degelijk in België bent gedomicileerd.

TELEFOON(*)
Invalid Input

GSM
Invalid Input

FAX
Invalid Input

E-MAIL(*)
Invalid Input

03 | IDENTITEIT

IDENTITEITSKAARTNUMMER(*)
Invalid Input

RIJBEWIJSNUMMER(*)
Invalid Input

DATE OBTENTION PERMIS(*)
Invalid Input

OPLEIDING OF PALMARES (CIRCUIT) + DATUM(*)
Invalid Input

Opleiding voor eerste vergunning Palmares voor hogere vergunning

04 | WEDSTRIJD EN RENSTAL

NAAM VAN DE VOLGENDE WEDSTRIJD(*)
Invalid Input

DATUM VAN DE VOLGENDE WEDSTRIJD(*)
Invalid Input

OPGELET : Indien je eerste wedstrijd plaats zal vinden binnen de 5 werkdagen, zal u een express dienst worden aangerekend.

RENSTAL(*)
Invalid Input

OPGELET : In het kader van rechterlijke afwikkelingen, en indien je piloot-deelnemer bent, dien je je als persoon te komen verdedigen voor de sportrechtbank. Indien je lid bent van een renstal, is het de renstal die je zal vertegenwoordigen in de rechtbank. Indien je een klacht wil neerleggen tegen de sportcommissarissen, dien je als lid van een renstal, de renstal de klacht te laten neerleggen. Indien je piloot-deelnemer bent, moet je persoonlijk de klacht neerleggen.

OPMERKING(EN)
Invalid Input

05 | PSEUDONIEM

EEN PSEUDONIEM GEBRUIKEN
Invalid Input

06 | AANVULLENDE INFORMATIE

SERVICE EXPRESS
Invalid Input

IDENTITEITSFOTO(*)
Invalid Input

07 | INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN/span>

  • Als lid van RACB, verbind ik mij ertoe de statuten ervan te eerbiedigen, evenals alle door haar instanties bekrachtigde / erkende reglementen.
  • Ik verklaar de Internationale Sportcode en de Nationale Sportcode perfect te kennen, alsook het Bijzonder Wedstrijdreglement van elke wedstrijd waarin ik een officiële functie vervul.
  • Ik verbind mij ertoe geen medewerking te verlenen aan een Club of aan een wedstrijd die niet erkend is door RACB Sport.
  • Ik geef de toelating aan RACB om deze informatie te gebruiken teneinde de motorsport te promoten en voor commerciële doeleinden die betrekking hebben tot de motorsport.

(*)
Invalid Input

CONTROLE(*)
CONTROLE
Invalid Input