belge

Nationale vlag

Sein tot start van de wedstrijd

final

GERUITE VLAG (zwart en wit)

  • Stopzettingssignaal
  • einde van de wedstrijd
  • einde van de oefeningen
rouge

RODE VLAG

Onmiddelijke stopzetting van de wedstrijd. Sein aan alle piloten om onmiddellijk te vertragen en de bevelen van de Koersdirecteur of baancommissaris op te volgen. Op het ogenblik van deze actie al door iedere observatiepost rondom het circuit de rode vlag getoond worden aan de piloten.

Sein tot stopzetting van de startpocedure.
Sluitingssein van het circuit
jaune

GELE VLAG

Gevaarsein: op ieder moment.

Gezwaaid: :

Blijf binnen de perken van uw rijvaardigheid. Niet inhalen.Er is een gevaar langsheen de piste.

2 gezwaaide vlaggen :

Vertraag. Niet inhalen. Wees bereid te stoppen. De piste is geheel of gedeeltelijk versperd. U mag slechts inhalen na het voorbij rijden van de groene vlag die het einde van de gevaarzone aanduidt.

De gele vlag zal enkel getoond worden aan de baanco mmissarispost die zich in de onmiddellijke nabijheid van het gevaar bevindt. Zij mogen in geen enkel gevaar overdrijven. Indien een piloot een absoluut vertrouwen heeft in de signalen, zal hij ze ook respecteren.

vert

GROEN VLAG.

Hervatten van de wedstrijd op het einde van de gevaarzone(gele vlag)
rouge-jaune

GELE VLAG MET RODE STREPEN

Sein dat de baanoppervlakte Ongewoon glad is geworden.
noir

ZWARTE VLAG SAMEN MET EEN NUMMERBORD

Deelt aan de piloten met dit nummer mee dat de wagen tijdens de volgende doortocht halte dient te houden aan de plaats opgelegd door de Koersdirectie.
blanc-noir

ZWARTE EN WITTE VLAG

(diagonaal verdeeld in twee helften)

 

noir-rouge

ZWARTE VLAG MET ORANJE SCHIJF

Getoond samen met een nummerbord. Informatie voor de piloot met dit nummer op de wagen toont aan dat de wagen technische problemen heeft die een gevaar is voor hemzelf als voor de ander piloten.Hij is verplicht om na de volgende ronde zich naar zijn stand te begeven. Bij het tonen van deze vlag moet onmiddellijk de stand verwittigd worden.
blanc

WITTE VLAG.

Op ieder moment.

Gezwaaid :

U zal gehinderd worden door een veel trager voertuig.
bleu

BLAUWE VLAG

Teken dat een andere deelnemer U inhaalt.

Gezwaaid:

Een sneller voertuig staat op het punt U voorbij te steken. Doorgang dringend vrijgeven.

Op ieder moment:

Er zal een blauwe vlag immobiel getoond worden aan de piloot die de stand verlaat indien een of meerder wagens op het circuit naderen.